Green Steps garden services


Contact   0494 71 47 20

GAZONRENOVATIE

Een mooi grasplein heeft onderhoud nodig. Niet enkel maaien, maar ook verluchten, beluchten en bemesten zijn noodzakelijke handelingen voor een mooi gazon. Een donkergroene grasmat begint bij een gezonde wortel die voedingsstoffen kan opnemen. Hiervoor kunnen we bestaande grasmatten beluchten met een "holpijp-beluchter". Deze machine steekt gaten in de grond zodat de wortels van het gras  beter kunnen ademen en voedingsstoffen opnemen. Daarnaast wordt de bodem niet verdicht zoals bij klassieke beluchters het geval is. Bijkomend voordeel aan deze handeling is dat gazons zo beter tegen droogteperiodes kunnen. Voor graspleinen waar een robotmaaier het gras maait is dit een sterke aanrader! Verticuteren of verluchten is de volgende stap. met een verticuteermachine (ookwel verluchter genoemd) wordt de bovenlaag van het grasplein uitgedund. De viltlaag (van mulchend maaien bijvoorbeeld) of moslaag wordt verwijderd waardoor het gras beter licht opneemt en een stevigere mat vormt. Als laatste is een juiste bemesting onontbeerlijk: de juiste meststoffen op het juiste moment zorgen ervoor dat uw gazon mooi groen is. Moest er onverhoopt toch veel onkruid tussen het gras staan dan kunnen we deze uiteraard ook te lijf gaan.